Wednesday, 20 November 2013

Tuismitheoirí Naíonáin Shóisearacha/Parents of Junior Infants

A Thuismitheoirí,
Táimid ag obair ar dhrámaí na Nollag sa rang faoi láthair!! Tá a lán páistí sa rang ach ná bí buartha beidh páirt ag gach éinne. Beidh mé ag seoladh abhaile eolas faoi costumes srl ar an Aoine an 22ú Samhain '13. Beidh na drámaí ar siúl i halla Atha Mhaide ar an 17ú Nollag 2013 ag a 9 a.m.. An maidin an 17ú tabhair do pháiste go dtí an halla, gléasta ina éadaí don dhráma agus tiomáin thar nais ar scoil iad ina dhiaidh. Is féidir leat do pháiste a aistriú isteach ina éide scoile sa seomra ranga.
Go raibh maith agaibh agus ná bíodh eagla oraibh teacht chugham má tá aon cheist agaibh i leith na ndrámaí.
Táimid go léir ag súil go mór leis an lá!
Dear parents,
We are working on our Christmas play in class at present!! There are a lot of children in the class but don't worry, there will be a part for everyone. I will be sending home information about costumes etc. on Friday 22.11.2013. The plays will be held at Riverstick Hall on the 17th December 2013 at 9 a.m. On the morning of the 17th bring your children to the hall dressed in their costumes and drive them back to school afterwards. You can change them back into their uniform in the classroom.
Thank you and don't hesitate to contact me if you have any questions about the play.
We are all looking forward to the day!


Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.