Wednesday, 6 November 2013

Tuistí Ranganna 1-4 / Parents of children from 1st to 4th Class

Filteán SALF:
Beimid ag tógaint grianghraf des na páistí le rud atá speisialta dóibh dos na filteáin SALF. An féidir le gach leanbh rud amháin speisialta a thabhairt isteach ar an Aoine 08.11.2013. Mar shampla, d'fhéadfadh siad bróg peile a thabhairt isteach mar go thaitníonn spórt go mór leo, nó teidí beag mar go bhfuil sé an chéad bréagáin a bhí acu.

SALF Folder:
We will be taking a photograph of the children with an object that is special to them for the SALF folder. Can every child take in one special thing this Friday 08.11.2013. For example, they could take in a football boot if they love sport, or a small teddy if it was the first toy that they had.


Remember PA news is published on 'Nuacht Eile' which has a separate email subscription service.
Both nuacht sources are also available by "liking" us on Facebook or "following" us Twitter.