Wednesday, 18 December 2013

Ceolchoirm '13

A thuismitheoirí, a chairde,
Fé mar is eol daoibh tá alán costais ag baint lenár ndrámaí a cur ar siúl idir costaisí busanna agus cíos an halla don gcleachtadh agus don oíche féin. Go dtí seo ta thart ar €1,000 caite ar bhusanna don gcleachtadh agus €400 d'úsáid an halla. Níl aon rud saor in aisce na laethanta seo! Dá bhrí sin táim ag lorg ar dhaoine síntiúis a thabhairt ag an doras -táim ag ceapadh timpeall €5 an duine nó b'fhéidir €10 an teaghlach mar shampla. Bheimíd fíor-bhuíoch as na síntiúisí seo agus gan amhras ní bheimíd ag cur brú ar éinne má tá cúrsaí airgead teang. Beidh an seó ag tosnú ag a 6 ar an spota. Ba cheart a bheith sa halla óna 5.30 ar aghaidh agus mar a dúirt an múinteoir ranga.

Dear Parents,
As you know between rehearsals, buses and renting a venue there is a big cost associated with putting on a show. Until now we have spent approximately €1,000 on buses for rehearsals and  €400 for the use of the hall. Nothing is for free these days! Therefore I am looking for donations at the door tonight -I'm thinking around €5 per person or maybe €10 per family for example. We are extremely grateful for these donations but of course we will not put pressure on anyone that is experiencing financial difficulties. The show will begin at 6 sharp. The children should arrive from 5.30 onward and as directed by their class teachers.

Go raibh maith agaibh,
Sinéad