Thursday, 19 December 2013

Deireadh téarma 2013 End of term 2013

Beidh cóisir ranganna againn ar an Aoine 20/12/2013. Tá cead ag na páistí aon éadaí Nollag atá acu a chaitheamh -geansaí na Nollag, hata na Nollag srl má tá siad acu. Muna bhfuil ná bí buartha, is féidir gnath éadaí a chaitheamh. Tá cead ag na páistí milseáin a thógaint leo ar scoil. Tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Aoine -naí ranganna agus a dreathaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-4 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt Dé Máirt, an 7ú Eanáir 2014 (!) ag 08.50. Guím Nollag faoi shéain is faoi mhaise daoibh!

There will be class parties on Friday 20/12/2013. The children may wear their ordinary clothes -any Christmas jumpers, hats etc they may have. If they don't have any Christmas gear don't worry at all, ordinary clothes will do. The children may bring sweeties and a toy to school. As usual, electronic games, dsi/ipad/itouches etc are not allowed. The school cannot take responsibility for any toys broken or damaged etc in school. As with every end of term -Christmas, Easter and Summer- there will be a half day on Friday. Infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1-4th classes leaving at 12.15. The school bus will leave at 12.00. The school will reopen Tuesday 7th Jan 2014 (!) at 08.50. Merry Christmas to you all!


Feilíre 2014 - 2014 Calendars still available - click here for details.