Friday, 24 January 2014

Oíche eolais do thuismitheoirí ar Sábháilteacht agus Bhulaíocht ar Líne / Parents Information evening on Cyber Safety and Cyber Bullying

Tá Oíche Eolais do thuismitheoirí ar Shábháilteacht agus ar Bhulaíocht ar líne á chur ar fáil sa scoil ar an gCéadaoin an 26ú Feabhra 2014 óna 6.30-8p.m. Is oíche ana thabhachtach é seo agus táimid ana shásta a bheith in ann é a chur ar fáil.
There is a workshop / information evening for parents on Cyber Safety and Cyber Bullying at the school on Wednesday 26th February 2014 from 6.30 to 8 p.m.. This is a very important evening and we are very happy to be able to make it available to you.