Tuesday, 21 January 2014

Traenáil Iománaíochta Buachaillí Rang 4 / 4th Class boys football training

Beidh buachaillí rang 4 ag dul go dtí Halla Naomh Multose amárach, Dé Céadaoin an 22ú de mhí Eanáir 2014, óna 9 - 10 a chlog ar maidin. Beidh éide spóirt agus clogad uatha (má thá cheann acu sa bhaile). Tabhair ar scoil mar is gnáth iad mar tá síobanna eagraithe againn dóibh.
The boys in 4th class will be going to St. Multose Hall tomorrow, 22nd January 2014, from 9 - 10 o clock in the morning. They will need their sports clothes and a helmet (if they have one at home). Bring them to school as per usual as we have lifts organised for them.
Míle buíochas,
Múinteoir Ciara