Tuesday, 28 January 2014

Traenáil Iománaíochta R4 / 4th Class Hurling practice

Beidh traenáil iománaíochta ar siúl amárach, Dé Céadaoin, an 29ú lá de mhí Eanáir, 2014 i gcomhair Rang a 4.
Beidh sé ar siúl i halla Naomh Multose óna 9 - 10 a chlog ar maidin.
Tabhair ar scoil mar is gnáth iad mar tá síobanna eagraithe againn dóibh.
Míoe buíochas,
Múinteoir Ciara
There will be hurling training tomorrow, Wednesday, the 29th January 2014 for 4th Class.
It will be in St. Mustose Hall from 9 - 10 in the morning.
Bring the children to school, as per usual, as there are lifts organised for them.
Many thanks,
Ciara