Friday, 24 January 2014

Tuismitheoirí go léir / All parents

Más rud é gur tháinig aistriú ar do sheoladh / d'uimhir teileafón / do sheoladh ríomhphost - ón tam gur chláraigh tú do leanbh / leanaí sa scoil agus nár inis tú don scoil é, seol an teolas nua chuig Hilde ar an spota le bhur dtola.
If you changed address / telephone number / email address - since you registered your child/children at the school and you haven't informed the school, please send in the updated information to Hilda immediately.