Wednesday, 26 February 2014

Blitz Camógaíochta R4 / 4th Class Camogie Blitz

Beidh blitz camógaíochta ar siúl ar an Aoine, an 28ú lá de mhí Feabhra 2014 in Ath an Mhaide. Beimid ag fágaint an scoil ag a 12.00 a chlog. Tá síobanna eagraithe againn dóibh chun dul ann ach beidh oraibh iad a bhailiú thart ar a 3.30pm in Ath an Mhaide.
GRMA

There will be a hurling blitz on Friday 28th February 2014 at Riverstick. We will be leaving the school at 12.00. We have organised lifts for them but you will have to collect them around 3.30 pm at Riverstick.
Thank you