Monday, 24 February 2014

Clár Ama Nua Éide Spóirt R2 - R5 / New Schedule for Sports Clothes R2 - R5

Beidh traenáil iománaíochta ar siúl ar feadh 8 seachtaine ó 24/02/'14 - 28/05/'14 i gcomhair Ranganna 2 go dtí Rang 5 le Anthony Shannon
Rang 2 agus Rang 3 - Éide Spóirt gach Dé Máirt agus Dé hAoine
Rang a 4 agus Rang a 5 - Éide Spóirt gach Dé Luain agus Dé hAoine

There will be Hurling Training for 8 weeks from 24/02/'14 to 28/05/'14 for 2nd to 5th Class with Anthony Shannon
2nd and 3rd Class - Sports clothes every Tuesday and Friday
4th and 5th Class - Sports Clothes every Monday and Friday