Friday, 7 February 2014

Cúntaisí na Scoile / School Accounts

A thuismitheoirí,
Táimid ag dul tríd cúntaisí na scoile faoi láithir. Tá go leoir airgead le teacht isteach fós ag tuismitheoirí. Seans go bhfuil dearmad déanta ag daoine futhu. Ní maith liom brú a chur ar dhaoine ach tá an scoil féin faoi bhrú ó thaobh airgid de. Muna bhfuil tú cinnte faoi bheith i bhfiacha leis an scoil cur glaoch ar Hilda. Oibríonn Hilda gach lá go dtí 1.30p.m. Beidh sí in ann a rá leat. Seachas sin beidh billí ag dul abhaile go luath. Tá méideanna éagsúla iontu ó €2 - thart ar €200. Tá sé in am iad a shocrú. Má tá deachrachtaí ag daoine ní bheidh aon fhadhb le córas íocaíochta míosúla a thosnú go deireadh na bliana. Níl le déanamh ach labhairt le Hilda. Beidh na socraithe seo faoi rún an scoil agus na daoine aonair.
Dear parents,
We are going over the school accounts at the moment. There is a lot of money due from parents. It is possible that people have forgotten. I don't like to put pressure on people but the school itself is under financial pressure. If you are not sure about owing money to the school, give Hilda a ring. Hilda works every day until 1.30 p.m. She will be able to tell you. Outside of that, the bills will be going home shortly. There are various amounts owing from €2 to over €200. It is time to settle them. If people have difficulties there will be no problem setting up a monthly payment plan to the end of the year. All you have to do is to speak to Hilda. These arrangements will be confidential between the school and the individuals involved.