Tuesday, 4 February 2014

Feis Maitiú / Cór na Scoile (The School Choir)

A thuistí,
Beidh an cór ag glacadh páirt i bhFeis Maitiú i Halla Feis Maitiú sa chathair maidin an Déardaoin seo an 06/02/2014. Beidh an bus ag fágaint na scoile ag 9.00r.n. ar an toirt. Beidh an comórtas ar siúl 10.00 - 12.00. Beidh ar na páistí lón a thógaint leo.
Parents,
The school choir will be participating in Feis Maitiú in the Feis Maitiú Hall this Thursday, 06/02/2014. The bus will be leaving the school at 9.00 a.m. sharp. The competition will be held from 10a.m. - 12 a.m. approx. The children will have to bring lunch with them.