Monday, 3 February 2014

Iománaíocht / Comógaíocht R3 - 3rd Class Hurling/Camogie

Iománaíocht R3:
  • Dé Chéadaoin, an 5ú de mhí Feabhra 2014: Beidh buachaillí Rang a 3 ag traenáil  i Halla Naomh Multós. Beidh siad ann óna 9-10 ar maidin. Tá síobanna eagraithe againn dóibh. Tabhair ar scoil mar is gnáth iad.
  • Dé Luain, 10ú de mhí Feabhra 2014: Beidh blitz na buachaillí in Ath an Mhaide óna 1-4 a chlog um thráthnóna.Beidh síobanna á eagrú ag Múinteoir Ciara agus Eithne go dtí an comórtas agus beidh Múinteoir Ciara i dteagmháil le tuismitheoirí na bpáistí a bheidh thar n-ais tar éis am scoile.
Comógaíocht R3:
  • Dé Céadaoin 12ú de mhí Feabhra 2014: Traenáil cailíní R3 i Halla Naomh Multós. Beidh siad ann óna 9-10 ar maidin. Tá síobanna eagraithe againn dóibh. Tabhair ar scoil mar is gnáth iad.
3rd Class Hurling:
  • Wednesday, 5th February 2014: 3rd Class boys will be training in St. Multose Hall.They will be there from 9 - 10 a.m. We have lifts organised for them. Bring them to school as per usual.
  • Monday, 10th February, 2014:The boys blitz in Riverstick will be from 1-4 p.m.
    Múinteoir Ciara and Eithe will be organising lifts to the competition and Múinteoir Ciara will be in contact with parents of the children that will be back after school hours.
3rd Class Camogie:
  • Wednesday, 12th February 2014: 3rd Class girls training in St. Multose Hall. They will be there from 9 - 10 a.m. We have lifts organised for them. Take them to school as per normal.