Wednesday, 26 February 2014

Meabhrúchán!

A chairde! Meabhrúchán faoin oíche eolais do thuismitheoirí ar bhullaíocht ar líne anocht, 26/02/'14, sa scoil ag 6.30 i.n. B'fhiú go mór daoibh freastal air mar is gá daoibh a bheith eolach faoin mhodh bullaíochta nua seo. Tá na múinteoirí ag freastal ar chúrsa atá dírithe ar mhúinteoirí.

Dear Parents! Just to remind you all about the information night for parents on cyberbullying tonight, 26/02/'14, at 6.30pm in the school. It's well worth your while attending as we all need to be more informed on this. The teachers are attending an anti-cyberbullying course aimed at teachers. Forewarned is forearmed.