Wednesday, 26 February 2014

RITH 2014!!

Gach Rang!

Thosaíomar ar thraenáil dár Lá Mór sa chathair ar an 7ú Márta 2014. Fé mar is eol daoibh táimid ag glacadh páirt i "Rith 2014" agus beimid go léir ag rith km amháin anuas Sráid Phádraig an lá san. As seo go dtí an lá mór beimid ag traenáil gach maidin ag rith ón scoil go bun an chnoic agus thar nais! Tá sé i gceist againn seo a dhéanamh gach lá más féidir idir seo agus an lá mór mar sin tá cead ag na páisti an eide spóirt a chaitheamh gach lá idir seo agus sin. Beidh áthas an domhain orthu sin a chlos táim cinnte! Beidh orthu an éide spóirt scoile a chaitheamh ar an lá féin mar sin táim ag súil go mbeidh cruth deas orthu don lá. Chun seans a thabhairt daoibh an éide spóirt a ní is a ullmhú beidh cead ag na páistí éadaí spóirt eile a chaitheamh ar scoil ar an Déardaoin an 6ú Márta 2014. Fuair gach páiste bronntanas inniú do chóta ardfheicithe ba chóir dóibh na cótaí seo a chaitheamh ag teacht ar scoil go dtí an 7ú Márta.
Táimid ag súil go mór le páirt a ghlacadh san ócáid mór seo!!!
Maith sibh a pháistí iontacha!


A chairde!
We started the whole school training this morning for our big day in the city on the 7th March 2014! As you all know we are participating in "Rith 2014" and we will be running 1 km down Patrick Street on that day. From now until then the whole school will do a training session in the morning by doing a warm-up, running as far as the Bandon Road and back and then some stretches etc after. We hope to do this every morning until 7th of March therefore the children may wear their sports uniforms every day until then. I'm sure they'll be delighted to hear that! On the day itself they will need to wear their Gaelscoil Chionn tSáile sports uniform so please ensure it is clean and well presented. On Thursday 6th March 2014, in order to facilitate you washing their sports clothes the children may wear their ordinary sports clothes to school. Each child was given an RSA hi-viz jacket today. They should bring these to school every day until and including 7th March 2014.
We're all really excited about taking part in this big occassion! Gaelscoil Chionn tSáile abúúúúú!