Friday, 7 February 2014

Traenáil Iománaíochta / Camógaíochta - Hurling and Camogie Training

Tá traenáil ar siúl ar an Domhnach seo, an 9ú la de mhí Feabhra 2014 idir 1-2 a chlog. Beidh sé ar siúl i Halla Naomh Multose agus beidh roinnt tuismitheoirí i gceannas air.
Mholtar éinne i Rang a 2,3,4 ina bhfuil suim acu san iománaíocht iarracht mór a dhéanamh chun a bheith ann.
There is training organised for this Sunday, 9/02/2014 between 1 and 2 o'clock. It will be held at St. Multose Hall and there will be some parents in charge.
I encourage anyone in 2nd, 3rd and 4th class who is interested in hurling to make a big effort to go.
Míle buíochas,
Múinteoir Ciara