Friday, 7 March 2014

Comórtas Ealaíne Lá 'le Pádraig


Chomhghairdeas abhalmhór le buaiteoirí an chomórtais ealaíne Lá 'le Pádraig!
D'éirigh le Éimhear Nic Sheoin ó Rang 1, Ellen Ní Chruallaíoch ó Rang 2 agus Clara Ní Chathail ó Rang 2 duaiseanna a bhuachaint sa chomórtas san.
Beidh a gcuid pictiúirí le feiscint san oifig turasóireachta sa bhaile mór. Chomhghairdeas leo!
Ná dearmadaigí an vótáil ar Doodle for Google chomh maith! Níl ach cúpla lá fágtha anois!
A huge congratulations to the winners of the St. Patrick's Day art competition!
Eimher Nic Sheoin from 1st Class, Ellen Ní Chruallaíoch from 2nd Class and Clara Ní Chathail from 2nd Class succeeded in winning prizes in this competition.
Their pictures will be on display in the Tourist Office in town. Congratulations to them!
Don't forget the voting for Doodle for Google also! There are only a few days left now!