Tuesday, 11 March 2014

Féile Drámaíochta Chorcaí 2014

Tá dáta don Fhéile Drámaíochta athraithe do Rang a 1 (Rang Múinteoir Siobhán). Beidh an dráma 'Labhraí Loingseach' ar siúl maidin Déardaoin, 13ú lá de mhí Márta 2014 (13/03/2014) ag a 10 a chlog i nGaelscoil Uí Dhrisceoil, Gleann Maighir. Beidh ar na páistí teacht ar scoil in am, ag a leath uair tar éis a hocht mar beidh an bus ag fágaint na scoile díreach ag a 8.50am chun iad a thabhairt ann! Bí cinnte go bhfuil na héide drámaíochta orthu le bhur dtola agus iad ag teacht ar scoil. Beidh siad thar nais roimh a 11.30am. Tá fáilte roimh aon tuismitheoir a dteastaíonn uatha tacaíocht a thabhairt dóibh a bheith ann.


The date for Féile Drámaíochta has been changed for 1st class (Rang Múinteoir Siobhán). The play 'Labhraí Loingseach' will now be on Thursday morning, 13th of March 2014 (13/03/2014) at 10a.m. in Gaelscoil Uí Dhrisceoil, Glanmire. The children need to come to school on time for 8.30am as the bus taking them to the competition will be leaving at 8.50am exactly! Please ensure that the children are wearing their costumes upon arriving at school. We hope to be back before 11.30a.m. Any parents wishing to attend the competition to support the children are more than welcome.


Míle buíochas,
Múinteoir Ciara