Tuesday, 11 March 2014

Lá Fhéile Padraig

Dé hAoine an 14ú Márta '14 beidh cead ag na páistí éadaí glasa i gcóir Lá Fhéile Pádraig. Beidh lá mór Ghaelach againn chun seachtain na Gaeilge a cheiliúradh!

Beidh an scoil ag glacadh páirt i Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig i mbliana. Beidh orainn bheith ag an 'Glen' (taobh an t-ospidéil) ar a 3.15 p.m. i gcóir tosnú an pharád ar a 4.00. Is é an áit againn sa pharád againn ná 32. Ó thaobh Sláinte agus Sábháilte de, d'iarrtar orainn an méid is liú tuistí bheith ag siúl leis na bpáistí sa pharád. 
Tuigim go hiomlán go mbíonn pleananna éagsúla déanta ag daoine don deireadh seachtaine fada ach ba mhaith liom tuairim a bheith agam de cé mhéid a bheith in ann glacadh páirt. Más dóigh leat go mbeidh tú in ann, an bhfeadfá an fhoirm i mala scoile do pháiste a líonadh isteach le bhur dtola. 
An lá a bheidh i gceist ann! Táim féin ag tnúth go mór leis.


On Friday 14th March ‘14 the children can dress up in green for St. Patrick's Day.

The school will be taking part in the St. Patrick's Day parade this year on Monday March 17th ‘14. We will have to be at ‘The Glen’ (at the hospital side) at 3.15p.m. for a 4 p.m kick off. We are number 32 in the parade.
I totally understand that people have their various plans for the weekend but I would like to have an idea of how many will be taking part.

If you think you will be able to attend, could you put a tick on the form in your child's schoolbag today  and send it back to the school please. It will be a great day!  I am really looking forward to it myself!