Monday, 3 March 2014

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / Irish Classes for parents

Tá suim ag cúpla tuismitheoir i bhfreastal ar ranganna gaeilge an téarma seo. Ma theastaíonn ó aon tuismitheoir freastal orthu ar an Luan ar feadh 6 seachtaine le Múinteoir Ciara, cuir glaoch ar Hilde san oifig chomh tapaidh agus is féidir roimh an Aoine (7.03.2014).
A few parents are interested in taking Irish Irish classes this term. If any other parents are interested in taking them on Mondays for 6 weeks with Múinteoir Ciara, contact Hilda in the office as soon as possible before this Friday (07.03.2014)