Monday, 10 March 2014

Rith 2014

A thuismitheoirí!
Bhí lá deas againn sa chathair (07/03/'14) in aineoin roinnt rudaí a thit amach agus táim lan-cinnte de gur bhain na páistí árd-taitneamh as an ocáid. Chuireadh ar an eolas mé inniú go mbeidh griangrafanna le feiscint ar an ECHO dos na páistí a bhí ag rith. Ní dúradh liom cén lá ach b'fheidir go gcoiméadfaidh sibh súil amach dóibh! Chonaic me go leoir tuistí ag tógaint griangrafanna dos na páistí. Ba bhreá liom dá bhféadfadh sibh roinnt a sheoladh chugainn i bhfoirm ríomhphoist le bhur dtola.

Dear parents!
As you all know we had a great day in the city last Friday (07/03/'14) despite afew mishaps in the organisation of the event and I'm certain the children enjoyed themselves immensely. Gael-taca contacted me today to let me know that there will be photos in the Echo of the event. They didn't say which day but we might keep an eye out for them in the next few days! Also if parents have nice photos we'd love if you could email some into the school.