Wednesday, 9 April 2014

Feis Maitiu

A chairde,
Chomhghairdeas mór leis na páistí ar fad a ghlac páirt i bhFeis Maitiú! Idir na grúpaí eagraithe ag an scoil faoi stiuir Múinteoirí Alma agus Siobhán agus na páistí aonair táim thar a bheith bródúil astu go léir. Ba bhrea liom griangraf a thogaint dos na páistí ar fad a bhí páirteach ann mar sin an bhfeadfadh siad na teastais, gradamacha, boinn nó coirn a bhuadar ann a thabhairt ar scoil amarach agus tógfar griangraf díobh ina n-éide scoile don suíomh.
Bheadh sé níos deise dá mbeadh ár néide scoile orthu ach más gá dóibh éadaí spóirt a chaitheamh don spóirt/Sciath na Scol sin go brea ar fad. Gaelscoil Chionn tSaile ABÚÚÚ!!

Dear parents!
A big congrats and well done to all the children who participated in Feis Maitiú recently. Between the groups led by Múinteoirí Alma agus Siobhán and the individual children who participated on their own I'm hugely proud. I would love to get a photo of all the children who participated in their uniforms with their certs, medals, cups and plaques. Could all the participants of Feis Maitiu bring in any prizes etc tomorrow and we'll take a photo of them in their uniforms for the school site and maybe even send it to a newspaper. It'd be nice to have the children in their uniforms but if some of them must wear sports clothes etc for sport or Sciath na Scol that's fine too. Gaelscoil Chionn tSaile ABÚÚÚ!