Friday, 4 April 2014

Tuismitheoirí Naíonáin Bheaga / Parents of Junior Infants

IS BREÁ LIOM SCOIL !

Beidh na Naíonáin nua ag teacht chun na scoile ar an Aoine an 13ú Mheitheamh '14 chun féachaint timpeall agus dul i dtaithí ar an seomra ranga srl. Fé mar is ghnáth, dá bharr seo táimid ag tabhairt lá saor do leanaí rang Michelle ar an lá san.
The new Junior Infants (2014/2015) will be coming to the school on Friday 13th June '14 to look around, get used to the class room etc. To accommodate this, as per usual, Michelle's class (Present Junior Infants) will be getting that day off school.