Monday, 26 May 2014

Caint faoi shábháilteacht tine / Fire Safety Talk


A Thuismitheoirí,
Tá fir ón stáisiún dóiteán ag teacht chun na scoile ar an gCéadaoin an 28ú Bealtaine 2014 chun caint leis na páistí faoi shábháilteacht tine sa bhaile. Is deis iontach é seo don scoil agus táimid ag súil go mór leis.
Dear parents,
There are men from the fire station coming to the school on Wednesday 28th May 2014 to talk to the children about fire safety at home. This is a wonderful opportunity for the school and we are really looking forward to it.