Tuesday, 20 May 2014

Cór na Scoile agus an Chéad Chomaoineach


TUISMITHEOIRÍ CÓR NA SCOILE AGUS RANG A 2:
Parents of School Choir members and Second Class Pupils:

Táimíd ag cleachtadh sa tséipéal ar an gCéadaoin an 21/05/2014, agus ar an Aoine an 23/05/2014.
Beidh na páistí ó Rang a 1 go dtí Rang a 5 atá ag glacadh páirt sa cór ag cleachtadh sa tséipéal.
Le bhur dtola, tabhair do pháiste díreach chuig an séipéal ag a 8.50.
Beidh siad ag siúl ar ais timpeall a 11.30, mar sin bí cinnte go bhfuil cóta orthu.
Is féidir libh na málaí a thabhirt chuig na scoile roimh ré más mian libh.


The school choir are practicing in the church on Wednesday the 21/05/2014 and Friday the 23/05/2014.
This practice is only for pupils from 1st to 5th class who are singing with the choir for the communion, including the pupils who are doing their communion.

Please bring your child directly to the church both mornings at 8.50.
They will walk back to school at around 11.30, so please ensure that they are wearing a coat.
If you wish, you could drop their schoolbags into the school beforehand.


Míle buíochas,
Múinteoir Siobhán Ní Núnáin.