Monday, 26 May 2014

Nóta do Thuistí Rang a Ceathair / Note for Parents of 4th Class

Beidh rang a ceathair ag dul ar a dturas rothaíochta ar an Déardaoin seo an 29ú Bealtaine 2014. Beidh rothar sábháilte, clogad agus cóta buí ag teastáil ó gach páiste. Chomh maith leis sin beidh cóta éadrom báistí is lón beag uatha don turas. Bígí ag guí anois i gcomhair dea-aimsire!

4th class will be going on their cycling trip this Thursday the 29th May 2014. Each child will require a safe bike, a cycling helmet and a high visibility jacket. They will also need a light rainproof coat with a hood and a small lunch for this trip. Fingers crossed now for good weather on the day.
Míle Buíochas,
Siobhán Ní Bhruacháin