Tuesday, 13 May 2014

Tuismitheoirí Naí Shóisearacha/ Parents of Junior Infants
Ba cheart go mbeadh litir faighte agaibh faoin dtráth seo ón HSE faoi na hinsteallaithe ar scoil ar an Déardaoin (15.05.'14). Ná dein dearmad teacht isteach.
You should have received a letter from the HSE about the vaccinations taking place at school this Thursday (15.05.2014). Don't forget to come in for this.

Chomh maith le sin tá scrúdaithe radhairce acu ar an 26ú, 27ú agus 29ú de Mhí Bhealtaine '14. Ní gá díobh teacht isteach don teist sin áfach.
As well as this they have sight tests on the 26th, 27th and 29th of May 2014. You don't have to come in for this test.