Monday, 12 May 2014

Turasanna Scoile 2014

Turasanna Scoile 2014 / School Tours 2014

A Thuismitheoirí,
Dea scéal! Tá na turasanna scoile eagraithe againn don Mháirt an 10ú Mheitheamh 2014. Beidh na ranganna ar fad ag dul ar an dáta céanna.
Naí ranganna ag dul go Fota. Costas €17.50
Ranganna 1&2 ag dul go dtí an OEC anseo i gCionn tSáile chun gníomhaíochtaí ar thalamh agus ar uisce a dhéanamh. Costas €27 
Rang 3 -West Cork Secret -(www.westcorksecret.ie) Costas €23
Rang 4 & 5 -Mardyke sa chathair. Costas €26.50

Táimid ag súil go mór leis an lá agus beidh litir ag dul abhaile níos cóngaraí don dáta faoi amannta na mbusanna agus cad a bheidh ag teastáil ó na páistí dos na turasanna éagsúla chomh maith.
Míle buíochas

Dear parents,
Good news! We have organised the school tours for Tuesday 10th June 2014.
Junior and Senior Infants -Fota Wildlife park. Price incl bus €17.50 
1st and 2nd classes -OEC Kinsale where they will do land and water activities.Price €27.00
3rd class -West Cork Secret -various activities (-see www.westcorksecret.ie). Price incl bus €23
4th & 5th classes -Mardyke Centre in the city. Price incl bus €26.50

We are really looking forward to the day and there will be a letter sent closer to the date about times of the buses and what the children will need for the various trips.
Thanks.
Sinéad