Thursday, 5 June 2014

2014/2015 Liostaí leabhar scoile / School books list

A thuismitheoirí,
Seo daoibh na liostaí leabhar le cheannach i gcóir 2014/2015. Tá na leabhair ar fáil ó Liam Ruiséal, 49/50 Oliver Plunkett St. Cork. (021 4270981, sales@Irbooks.net)  ACH AMHÁIN an SALF agus JOLLY PHONICS. Tá na leabhair seo ar fáil ón scoil.
Mar is eol daoibh beidh siopa Liam Ruiséal sa scoil ar an Déardaoin 12ú Meitheamh 2014, 5 - 7 i.n. agus beidh sibh in ann na leabhair a cheannach ansin. Beidh Hilda ann ag díol SALF agus JOLLY PHONICS.

Liosta praghasanna na leabhair iniata.

Na déan dearmad, áfach, go mbeidh an bille scoile fós le híoc agaibh le leabhair ar cíos, costas fotocóipeáil, árachas srl in áireamh. Beidh an costas seo cóngarach a dhóthain don mbille scoile a bhí agaibh annuraidh.

Dear parents,
Here are the book lists to be purchased for 2014/2015. All the books are available at Liam Ruiséal, 49/50 Oliver Plunkett St., Cork (021 4270981, sales@Irbooks.net) EXCEPT SALF and JOLLY PHONICS. These books are supplied by the school.
As you know Liam Ruiséal will set up a shop in the school on Thursday 12th June 2014, 5 - 7 p.m. and you will be able to buy the books then. Hilda will sell the S.A.L.F.s and JOLLY PHONICS there also.

Liam Ruiséal's price list is attached.

Don't forget, however, that you will still have to pay the school bill. This includes books for rental, photocopying cost, insurance etc. This expense will be close enough to last year's school bill and will be sent out to you shortly.

Book List - Click here