Tuesday, 17 June 2014

Díolachán Cácaí / Cake sale

Birthday card Royalty Free Stock Vector Art Illustration
Meabhrúchán daoibh mar gheall ar an díolachán cácaí ar son UNICEF a bheidh á eagrú ag rang a ceathair ar an Déardaoin seo an 19.06.2014. Bheimis an-bhuíoch dá mbeadh tuismitheoirí / páistí in ann cácaí beaga (bunóga srl..) a thabhairt isteach don díolachán. Beidh cead ag na páistí iad a cheannach ar scoil ar an lá. Beidh costas €1 ar na cácaí.
Just a reminder about the cake sale that fourth class will organise on Thursday 19.06.2014. We would be very grateful if children/parents could donate small cakes in school at the cake sale. Each cake will cost €1.
Mile buíochas