Wednesday, 18 June 2014

Díolachán Cácaí (ceartúchán beag) - Cake sale (small correction)

Birthday card Royalty Free Stock Vector Art Illustration
Meabhrúchán daoibh mar gheall ar an díolachán cácaí ar son UNICEF a bheidh á eagrú ag rang a ceathair amárach an 19.06.2014. Bheimis an-bhuíoch dá mbeadh tuismitheoirí / páistí in ann cácaí beaga (bunóga srl..) a thabhairt isteach don díolachán. Beidh cead ag na páistí iad a cheannach ar scoil ar an lá. Beidh costas €1 ar na cácaí.
Just a reminder about the cake sale that fourth class will organise tomorrow 19.06.2014. We would be very grateful if children/parents could donate small cakes (buns etc.) for the cake sale. The children will be allowed to buy the cakes in school at the cake sale. Each cake will cost €1.
Mile buíochas