Tuesday, 17 June 2014

Gach Rang -Down's Syndrome "Fun Days"

Beidh uachtar reoite á fáilt ag na páistí ar son Siondróm Dún amárach, 18.06.2014, tar éis an la spóirt. Gnáth-bhloc HB le wafer a bheidh i gceist ann. Táimíd ag bailiú airgead don gcarthannacht san mar sin seolaigí isteach €2 an pháiste le bhur dtola. Seachas na Naíonáin Bheaga a bhailigh €53 ar son Barnardos don Toddle Mhóir. Nílimíd chun iarraidh oraibh €2 a sheoladh isteach arís! Ach gan amhras, má theastaíonn uaibh urraíocht a thabhairt is féidir! Tá an t-ádh dearg linn leis an aimsir iontach atá á fáilt againn faoi láithir ach tá sé go huile is go hiomlán riachtanach go bhfuil ungadh gréine le scáileáin árd, agus hata más féidir, ar gach pháiste ag teacht ar scoil gach lá faoi láithir.

The children will be getting an ice-cream tomorrow,18.06.2014, after the Sport's Day. It will be the old fashioned HB block with 2 wafers. We're doing it in aid of Downs Syndrome Ireland Fundays so please send €2 in with the children except Junior Infants whose parents already donated a total of €53 to Barnardos for the Big Toddle! So we won't be asking you to contribute again to this, unless of course you wish to do so. It is for a good cause as always and the children do love an ice-cream on a hot day! We're so lucky with this amazing weather we're having! It's absolutely essential that every child has a high factor sunscreen on them every day now and a sun hat too, if possible.
Múinteoir Sinéad