Thursday, 26 June 2014

Gach tuismitheoir! Every parent!

A chairde!
Fé mar is eol daoibh ar fad beimíd ag críochnú suas amárach, 27/06/'14, do laethanta saoire an tsamhraidh. Beidh na naí-ranganna (& deartháireacha & deirfiúracha níos sinne) le bailiú ag 12.00 meanlae agus ranganna 1-5 le bailiú ag 12.15. Beidh muintir an bhus ag críochnú ag 12.00 chomh maith. 
Mar is gnách, beidh lá spraoi ag na páistí amárach. Tá cead acu 2 rud beag a bhreith leo ar scoil chomh maith le bréagáin. Mar i gconaí níl cead acu leithéidí iPad srl (nó aon bréagáin ró-chostasach) a bhreith leo ar eagla go mbrisfí iad. Ní féidir leis an scoil a bheith freagrach as aon damáiste nó dochar a d'fhéadfadh tárlú ar scoil d'aon bréagán a thabharfar isteach mar sin molaim daoibh a bheith coinsiasach faoi sin!

Dear parents,
As you are all aware we will be finishing up tomorrow 27th June '14 for the summer holidays. The junior classes, along with their older brothers and sisters, should be collected at 12 noon and classes 1-5 should be collected or will be free to go from 12.15. The children that take the bus will be free to go from 12.00 also.
As usual at the end of term, the children will have a fun day at school. They may bring 2 small treats as well as a toy to play with. As always they are not permitted to bring in expensive iPad type toys and I would ask you to be very conscious of the fact that the school will accept no responsibility for any damage or breakages when you are choosing which toy to bring in!

Le gach dea-ghuí,
Sinéad Ní Mhurchú