Tuesday, 17 June 2014

Múinteoirí/Teachers 2014/'15

A chairde,
Tá na múinteoirí socraithe don bhliain seo chugainn. Seo a leanas iad. Beidh an rang scartha ag fanacht scartha arís i mbliana.
Naíonáin Shóisearacha - Múinteoir Ciara Ní Chonchúir
Naíonáin Shinsearacha - Múinteoir Alma Ní Riain 
Rang 1 - Múinteoir eile
Rang 2/3 (Máiréad) Múinteoir Róisín Nic Mhathúna
Rang 2/3 (Siobhán) Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin
Rang 4 - Múinteoir Siobhán Ní Núnáin
Rang 5 - Múinteoir Michelle Ní Riagáin
Rang 6 - Múinteoir Eavan Ní Chathasaigh

Múinteoir Achmhainne - Mairéad Uí Mhaoldomhnaigh 
Múinteoir Tacaíochta Foghlaime - Áine Ní Fhíobhra

Múinteoir Tacaíochta Foghlaime roinnte le Scoil Chóbh an tSamhraidh - Maria Ní Iarlaithe.

Ba mhaith liom fáilte buan a chur roimh Múinteoirí Siobhán Ní Bhruacháin agus Eavan Ní Chathasaigh a fuair postanna buana sa scoil ar deireadh thiar thall! 
Toisc go bhfuilimíd fós gafa leis an bpainéal ní féidir liom ainm an múinteoir eile a lúadh go fóill. Tiocfaidh athrú ar mhúinteoir Rang 1 i rith laethanta saoire an tsamhraidh ach déanfar gach iarracht claí leis an liosta mar atá sé thuas agus cuirfear ar an eolas sibh nuair a thárlaíonn an t-athrú. Má/nuair atáimíd ag fanacht ar an mhúinteoir nua beidh ár múinteoir Tacaíochta Foghlaime, Áine Ní Fhíobhra ag múineadh an ranga. Mar a deirim áfach, má ghlantar an painéal -mar atá súil againn leis - i rith na laethanta saoire déanfar an ceapacháin bliana agus cuirfear ar an eolas sibh chomh luath agus is féidir.

Le gach dea ghuí an tsamhraidh!
Sinéad Ní Mhurchú

Dear parents,
The teacher allocation for the 2014/'15 school year are as follows. The split class will remain split for this school year.

Naíonáin Shóisearacha - Múinteoir Ciara Ní Chonchúir
Naíonáin Shinsearacha - Múinteoir Alma Ní Riain 
Rang 1 - Múinteoir eile
Rang 2/3 (Máiréad) Múinteoir Róisín Nic Mhathúna
Rang 2/3 (Siobhán) Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin
Rang 4 - Múinteoir Siobhán Ní Núnáin
Rang 5 - Múinteoir Michelle Ní Riagáin
Rang 6 - Múinteoir Eavan Ní Chathasaigh

Múinteoir Achmhainne - Mairéad Uí Mhaoldomhnaigh 
Múinteoir Tacaíochta Foghlaime - Áine Ní Fhíobhra

Múinteoir Tacaíochta Foghlaime roinnte le Scoil Chóbh an tSamhraidh - Maria Ní Iarlaithe.

I'd like to congratulate Múinteoirí Siobhán Ní Bhruacháin and Eavan Ní Chathasaigh who succeeded in securing permanent positions in the school. We are delighted and very lucky to have them.
We are still tied to the panel and therefore there will be a change in the teachers as listed above as I cannot conclusively name Rang 1's teacher yet. Every effort will be made to ensure the rest stay as is. You will be informed when any changes are to be made. While/If we are waiting for the múinteoir eile the class will be taught by our Learning Support teacher, Múinteoir Áine. As I say though, if things change during the summer (and we hope they will with the panel) we will appoint our teacher for the year and you will be informed of the new arrangements as soon as possible.

Le gach dea-ghuí,
Sinéad Ní Mhurchú