Thursday, 12 June 2014

Polasaí Oideachais Caidreamh agus Gnéasachta / Relationships and Sexuality Education

Eolas tábhachtach faoin Oideachais Caidreamh agus Gnéasachta.
Important Information regarding Relationships and Sexuality Education.

Tá sé i gceist ag na múinteoirí ranga na codanna mothálacha a chlúdach seachtain an 16ú Meitheamh 2014.
The class teachers propose to cover the sensitive subjects on the week commencing 16th June 2014.


Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta/ Relationships and Sexuality Education (RSE).pdf

 (click link to view details in attached pdf document)