Wednesday, 25 June 2014

Taighde Rang 2 ar tíortha Corn an Domhin/2nd Class Research on World Cup countries

Corn an Domhain:
Rinne cúpla páiste i Rang a 1 agus i Rang a 2 taighde sa bhaile ar na tíortha éagsúla atá ag glacadh páirt i gCorn an Domhain.
Is féidir libh na grianghrafanna a fheiscint ar suíomh na scoile anois.

Some 1st and 2nd class pupils conducted research at home on the countries that are participating in the World Cup 2014.
You can view some photos of their work on the school website.

Múinteoir Siobhán Ní Núnáin

Grianghraif / Photos