Tuesday, 3 June 2014

"Toddle Mór" / "Big Toddle" - Tuistí Naí Shóis - Parents of Junior Infants


Beidh rang na Naíonáin bheaga ag glacadh páirt i Toddle Woddle ar an Aoine bheag seo, an 6ú Mheitheamh 2014 ar son Barnardos. Beimíd ag siúl ón scoil go dtí an chrosaire ag Bóthar Droichead ns mBandan. Táimid ag lorg €2 ó gach pháiste in ionad iad ag bailiú deontaisí agus ag líonadh suas cárta bailiúcháin.

Junior Infants are participating in a Toddle Woddle this Friday, 6th of June 2014 in aid of Barnardos. We will be walking from the school to the Bandon Road cross. We are looking for €2 from each child instead of lthem ooking for sponsorship and filling up cards.