Thursday, 26 June 2014

Trádaire Bácála / Baking Tray

Tá trádaire bácála fágtha ón díolachán cácaí. Más leatsa é, téir i dteangmháil le múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin.
One baking tray has not yet been collected since the cake sale. If you are missing this baking tray contact Múinteoir Siobhán Ní Bhruacháin.