Thursday, 15 January 2015

Operation Transformation sa Ghaelscoil!

Chun feabhas a chur ar ár aclaíocht( improve fitness) beidh cúpla rud sa bhreis ar siúl againn le linn an lá scoile as seo amach. Is traenáil é seo d'imeacht an-speisialta a bheidh ar siúl againn i mí an Mheitheamh ar Thráigh Bhaile Ghearóid. Beidh an tairgead a bhailtear ar an lá ag dul go MNDI ( This is training for an exciting sporting event that will be held on Garretstown beach in June in Aid of Motor Nueron Disease Ireland. More details will be given out closer to the time. We can all prepare now by improving our general fitness ar scoil ague sa bhaile!!)


Beidh na paistí ag rith agus ag scipeáil go minic ar scoil :


Rith                D.E.A.R. (Drop Everything And Run) 


Scipeáil          D.E.A.S. ( Drop Everything And Skip)

 

Ag brath ar dea-aimsir (weather depending) beidh Ceardlann Scipeála ag gach rang  (Skipping Workshop) ar an Luan an 19/01/2015 costas €2 ó gach pháiste. Cabhróidh sé seo linn snas (improve)a chur ár scipeáil agus scileanna nua (new skills) a fhoghlam leis. Beidh na múinteoirí ranga ag bailiú an tairgead seo (class teachers will collect the small fee).