Friday, 30 January 2015

Seachtain Athchúrsáile- An Brat Glas... Recycling Week- Green Flag

Gach Tuismitheoir/ All parents:


Táimíd ag eagrú seachtain athchúrsáile i n Gaelscoil Chionn tSáile an tseachtain seo chugainn, 2ú- 6ú Mí Feabhra 2015. 
Beidh comórtaisí, cainteoir, suirbhé agus a lán ranganna bunaithe ar bhruscar agus dramhaíl. 
Táimíd chun ár ndícheall a dhéanamh chun an brat glas a fháil sa scoil. An téama ná bruscar agus dramhaíl. Caithfaimíd bruscar na scoile a laghdú agus na páistí a mhúineadh i gceart faoi bruscar, athchúrsáil agus athúsáid. 
Tá cosc ar scragall stáin sna boscaí lóin don tseachtain ar fad. Táimíd ag impí oraibh chun teacht ar slite níos fearr chun na ceapairí a chlúdú e.g. mála ziploc a féidir leat athúsáid a dhéanamh air, nó bosca lón níos lú a úsáid don cheapaire amháin. 

We are running a recycling week in Gaelscoil Chionn tSáile next week, from the 2nd to the 6th of February, 2015. 
We will have lots of competitions, prizes, a guest speaker, a parent survey and students will be taught all about recycling and reusing materials. 
We are going to make many changes and do our best to be awarded with the Green Flag, which focuses on litter and waste. 

There is a ban on aluminium foil in lunch boxes for all of next week 2nd-6th/02/15. A recent survey which 4th class conducted showed that the most common method of wrapping sandwiches in the Gaelscoil was aluminium foil, which is not easily recycled and not very reusable. We are encouraging parents to consider using another material, such as a ziploc bag that can be reused throughout the week, or even better, using nothing but a smaller lunchbox for sandwiches. 

An Coiste Glas :-) 
The Green Team :-)