Friday, 30 January 2015

Trasdul go dtí an Mheánscoil / Transition to Secondary School

Tuismitheoirí Rang 6 / Parents of 6th Class

Beidh cruinniú (meeting) do thuismitheoirí Rang 6 faoin "Trasdul go dtí an Mheánscoil" ("Transition to Secondary School") in san triú téarma (third term). Beidh níos mó eolas (more information) ar fáil níos cóngaraí don am (nearer to the time).