Friday, 6 February 2015

An Brat Glas



An Coiste Glas: 


Táimíd i ndiaidh a lán obair a dhéanamh an tseachtain seo ar fad agus táimíd céim níos congaraí chun an brat glas a bhaint amach

(We have done a lot of work this week and are one step closer to the Green Flag)
Tosnaíonn dea-nósanna sa bhaile agus caithfidh na páistí foghlaim faoi athchúrsáil agus athúsáid sa bhaile, agus gan bruscar a chaitheamh nó rudaí a chur amú 

(Education begins at home and the benefits of recycling and reusing materials need to be instilled in children from an early age. Children need to be taught by example not to litter and not be wasteful.)

Is féidir libh dul i dteagmháil leis an gCoiste Glas aon am i rith na bliana má tá tuairimí agaibh nó má tá aon ceist agaibh. 

(You can contact the Green Team via email throughout the year if you have any further suggestions or questions.)


An Coiste Glas :-)