Tuesday, 3 February 2015

Múinteoirí Nua / New Support Teachers

Comhghairdeachas ( congratulations) agus slán le Jeremhiah atá tar éis post sealadach (temporary)a fháil i Scoil Naomh Eltin. Tá Múinteoir Selina againn ina ionad (appointed to replaceagus tá ag éirí go hiontach leí sa phost cheana fhéin. 

Tá Múintoeir SíleBríd tar éis post bliana ( temporary) a fháil sa Tacaíocht Foghlama ( Learning Support). Beidh sí ag eagrú cruinnithe le tuismitheoirí a bpáistí tar éis an bhriseadh meán téarma. ( She will organise Parent/ Teacher meetings with you after midterm to discuss the work being covered in her class.)