Wednesday, 11 February 2015

POD

Primary Online Database: POD.

Meabhrúchán/ Reminder: 

Dos na daoine nár sheol ar ais an litir leis na sonraí POD, seol isteach iad chuig do mhúinteoir ranga roimh an Aoine seo 13/02/15. Má tá sé caillte agat, cuir glaoch ar an runaí agus tabhairfaidh sí cóip eile duit.

Ní caithfidh an scoil cead a fháil chun na sonraí neamh-íogair a sheoladh ar aghaidh chuig POD e.g. ainm, seoladh an pháiste. Tá an deis agat anois chun na sonraí sin a chuir suas chun dáta e.g. seoladh nua le déanaí. Muna bhfuil uimhir PPS tugtha, gheobhaidh POD amach é iad fhéin, sloinne roimh phósadh an mháthair a úsáid.   
Ní caithfidh tuistmitheoirí sonraí íogair  faoi reiligiún, eitneach nó cultúr a thabhairt. Tá sé mar cheart agat an bosca 'no consent' a roghnú sa chás sin. Please return the completed/corrected POD letter that you received a few weeks ago before this Friday 13/02/15. If you have misplaced it, please ring the secretary and she will send home another copy. 

Please be aware that the school does not need your consent to forward on the non-sensitive information to POD i.e. name, address etc of your child. We have simply given you the opportunity to update this information e.g. if you have changed address. If PPS no. is not provided, POD will generate that information themselves by using the maiden name of the child's mother. 

Two optional pieces of information requested about your child, religion and ethnic or cultural background, are considered under Data Protection legislation to be sensitive personal data and require your consent in order for the data to be transferred to the Department.

Some parents have chosen to tick the no consent box on the POD forms for this sensitive information and they are very entitled to do so.