Wednesday, 11 February 2015

Rang a 3 agus Rang a 4 - Turas StaireTuras Staire

Tá turas staire eagraithe againn do rang a 3+4. Beidh siad ag dul go Cóbh ar an mbus ar an 12/03/15! 
Beimíd ag foghlaim faoi an Gorta Mór agus an Lusitania ag an Ionad oidhreachta i gCóbh. Is féidir leat níos mó a fháil amach anseo  
Ansin beidh picnic againn i bPáirc Uí Chinnéide.
Ar dheireadh, rachaimíd chuig an an ionad an Titanic Experience. Is féidir leat níos mó a fháil amach anseo 
Beidh costas €15 an páiste ar an turas, a chlúdaíonn dhá thicéad isteach agus praghas an bhus. Is fiú go mór é. Seol isteach an t-airgead chuig an múinteoir ranga nuair is féidir leat. 
Táimíd ag súil go mór leis!


We have organised a wonderful history trip for 3rd and 4th class. They will be brought to Cóbh by bus on the 12/03/15!
We will learn all about the Great Famine and the Lusitania at Cóbh Heritage Centre. You can read all about it here
We will then have a picnic in the band stand in Kennedy's Park. 
We will then go to Titanic Experience Cork and learn all about the Titanic. You can read more about it here
The price is €15 per pupil. This covers two entry tickets and the bus.
Please send in this money to your class teacher before the 12/03/15. 
We are really looking forward to it!