Wednesday, 11 March 2015

Banna Ceoil Scoile nua / New School Band!

Image result for drawings of musical notesTáimid ag tosnú banna ceoil! Tá fáilte roimh páistí ó rang a 1 an adhaigh atá in ann an fheadóg stáin, cláirseach, an veidhlín nó an dardveidhil a seinnt. Beimid ag cleactadh gach Luain óna 2.30 go dtí a 3.00 ag tosnú ar an Luan 23/03/2015. Beimíd ag seinnm ag searmanaisí scoile srl. amach anseo.


We are starting a school band! Children from 1st Class upwards are welcome. If you can play the tin whistle, harp, violin or cello, bring it in on Monday 23/03/2015 when we will have our first rehearsal. We will practice from 2.30 until 3p.m sharp. Will be performing at any school ceremony that is upcoming.

Síle Bríd & Michelle