Thursday, 26 March 2015

Cniotáil don Chéad Chomaoineadh / Knitting For First Holy Communion

Mar is eol daoibh anois beidh R2 ag seinmt 'A Mhuire Mháthair' ar an bhfeadóg stáin don Chéad Chomaoineadh. Beimid ag cniotáil pócaí do na feadóga. Beidh an póca féin BÁN agus is féidir leis an bpáiste aon dath eile a roghnú don fuáil ar thaobhanna an phóca. Beimid ag cniotáil díreach tar éis na Cásca ach níl aon fhadhb más maith leat tosnú le do pháiste le linn na Cásca.
Feicfidh tú an plean sna grianghraif thíos:

1.10 Greim Trasna (OLANN BÁN)
2. Gnáth cniotáil timpeall 60cm
3. An banda a fhilleadh ar ais air féin le píosa fágtha ar bharr
4. Na taobhanna a fhuáil  (AON DATH EILE) 

As you know R2 will be playing 'A Mhuire Mháthair' on the tin whistle for their First Holy Communion. We are going to knit pockets for the whistles. The pockets themselves will be WHITE and the child may pick any other colour to stitch up the sides. We will be knitting straight after the Easter holidays but you are more than welcome to start with your child beforehand should you wish. You will see the plan in the photos below:

1.Cast on 10 stitches (WHITE WOOL)
2. Plain knitting until band is approximately 60cm
3. Fold band back on itself leaving a little flap at the top.
4. Stitch up the sides (ANY OTHER COLOUR)