Friday, 20 March 2015

Cóineartú / Confirmation

Tuismitheoirí Rang 5 agus 6

Beidh an céad aifreann eile mar ullmhú don Cóineartú ar siúl amárach Dé Sathairn 21/03/2015 ar a 6.30i.n. Tógaigí na bileoga oibre atá déanta agaibh le bhur dtola.

A reminder that the next Mass in preparation for Confirmation is tomorrow Saturday 21/03/2015 at 6.30pm. Please remind children to bring their completed worksheets to give to Father Robert.

Beidh cleachtadh don Searmanas an tSolais maidin Dé Luain 23/03/2015 ar a 9.00rn. In ionad teacht ar scoil, tar díreach go dtí an séipéal ag an gnáth am scoile 8.50rn. Beimid ag siúl ar ais go dtí an scoil tar éis an cleachtadh. Ba ceart go dtiocfaidh na paistí nach bhfuil ag déanamh an Cóineartú ar scoil mar is gnáth.

There will be a practice for the Ceremony of Light next Monday morning 23/03/2015 at 9.00am. Instead of coming to school first, children should come directly to the church that morning at the normal school time of 8.50am. We will be walking back to the school together afterwards. Children who aren't making their Confirmation should come to school as normal on that day. 

Go raibh maith agaibh.