Monday, 2 March 2015

Comhbhrón ó Chroí / Our Condolences

Ár gcomhbhrón le clann Emma  Miller Fitzpatrick a d'imigh ar shlí na fírinne ar an Aoine 27/02/15. Tá beirt pháiste ag Emma agus a fear chéile, Jonnie, sa scoil - Alannah i Rang 1 agus Rúán i Rang a 4.
Bhí Emma paiseanta faoi oideachas a páistí agus gníomhach sa Ghaelscoil fad is a bhí sí in ann.
Bhí bua faoi leith aici san ealaín agus sa scríbhnóireacht.
Is mór an onóir dúinn a bheith in ann cabhrú le sochraid Emma ar an gCéadaoin 04/03/15. Beidh an chóir i láthair agus ag canadh amhráin speisialta in onóir don bhean iontach seo a d'fhág sinn ró luath.
Ar dheis Dé go raibh a hanam dílis

Our deepest sympathy to Emma Miller-Fitzpatrick's family on Emma's passing last Friday 27.02.2015.
She and her husband, Jonnie, have two children in the school, Alannah in 1st Class and Rúán in 4th Class.
Emma was passionate about her children's education and was actively involved in the Gaelscoil for as long as she could.
It is a great honour for us to be able to help out with Emma's funeral on Wednesday 04/03/15. The school choir will be present to sing in honour of this wonderful lady who left us too soon.
May she rest in peace.