Friday, 20 March 2015

Ficheall/ ChessFicheall/ Chess: 

Beidh ranganna ficheall ag tosnú tar éis scoile ar an 20ú Aibreáin 2015. 
Mairfidh an rang ó 2.30 - 3.30 i.n. 
Tá fáilte roimh aon dhalta ó Rang 2 ar aghaidh teacht agus foghlaim conas ficheall a imirt. Beidh na ranganna ar siúl i seomra R1. 


Chess classes will commence at school on the 20th April 2015. 
They will run from 2.30-3.30 pm. 
All pupils from 2nd class upwards are welcome to come along and learn how to play chess. Classes will be held in rang a 1 classroom. 

Múinteoir Áine Ní Liatháin.